На 12 август 2022 г. от 10:00 ч. Сдружение “Гражданска мрежа – Кюстендил” организира информационна кампания и екоинициатива за почистване на алеята на река Банщица. 

Дейността е част от проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил”, Договор № 25-00-16/30.03.2022, Национална програма за младежта 2021-2025, Министерство на младежта и спорта.

Целта бе да насърчи участието на младите хора и да спомогне за формирането на отношение и навици, подкрепящи съхраняването на заобикалящата ни среда и природата.

Наред с почистването бяха поставени информационни табели с еко информация. 

В салоните на читалище „Братство 1869“ бе открита фото-изложба посветена на 12 август.

С тези инициативи Сдружение “Гражданска мрежа – Кюстендил” отбеляза Международния ден на младежта. 

Този ден дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. 

На 12 август по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младежите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот. 

В България празникът официално се чества от 2007 година.