На 30 и 31 май 2022 г., в с. Огняново се проведе второто обучение по проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил“. Участие в него взеха 15 младежи на възраст от 15 до 19 години.

Целта му бе да разшири познанията на младите хора и да изгради в тях съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност, което да допринесе за съхраняването на заобикалящата ни среда и природата. 

 

По време на обучението бяха презентирани теми свързани екологичните промени, устойчиво развитие и опазване на околната среда и др. Проведени бяха дискусии и ролеви игри с практическа насоченост. На всички участници бяха раздадени обучителни материали. 

Обучението е част от проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил”, който се реализира от Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” и е с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021 – 2025), Министерство на младежта и спорта.