Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 22.07.2024 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Ръководител, направление

Висше/ВиК/средно образование,

1 г. опит, кат. В и ТкТ

1 Струдник, социални дейности

Висше образование/Здравни и социални дейности, работа с Word, MS Excel, ел. таблици/В

1 Управител

Висше образование/Социални дейности, 1 г. опит

1 Социален работник

Висше образование/Социални дейности

1 Психолог

Висше образование/Психология

14 Лекар

Висше образование/Медицина

7 Фелдшер

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Лекарски асистент

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Медицинска сестра

Висше образование/Медицина, Медицинска сестра

1 Кинезитерапевт

Висше образование/Здравни грижи, Кинезитерапия

1 Рехабилитатор

Висше образование/

Рехабилитатор, 1 г. опит

1 Ерготерапевт

Висше образование/Ерготерапевт

1 г. опит

3 Асистент

Висше образование/

Растениевъдство или Растителна защита, 1 г. опит

1 Инженер, конструктор

Висше образование/ Машинно инженерство, работа със специализиран софтуер

2 Счетоводител, оперативен

Висше/Икономика-Счетоводство и контрол, средно образование,

2 г. опит

1 Учител по БЕЛ

Висше образование/Педагогика-Български език и литература, работа с компютър, 1 г. опит

1 Учител по Английски език

Висше образование/Педагогика-Английски език, работа с компютър, 1 г. опит

3 Учител по Биология

Висше образование/Педагогика-Биология, работа с компютър, 1 г. опит

1 Учител по Музика

Висше образование/Педагогика-Музика, работа с компютър, 1 г. опит

1 Учител по Химия

Висше образование/Педагогика-Химия, работа с компютър, 1 г. опит

1 Учител по Математика и Информационни технологии

Висше /Математика, Мат. и Информационни технологий/ Информатика/, работа с компютър/документ

 

 


 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Главен специалист

Средно образование/ Строителен техник- строителство и архитектура/, MS Word , MS Excel,

2 г. опит

1 Специалист с контролни функции, търговия

Средно образование

5 Младежки работник

Средно образование

1 Сътрудник, социални дейности

Средно образование

1 Ромски образователен медиатор

Средно образование

1 Мениджър, банка/финансова /платежна институция

Средно образование, работа с компютър, кат В.

1 Офис мениджър

Средно образование, работа с компютър, кат В.

4 Финансов анализатор/ Кредитен специалист

Средно образование, работа с компютър, кат В.

1 Рецепционист, хотел

Средно обазование, работа с компютър

1 Масажист

Средно образование/Проф. квалификация/Терапия и рехабилитация,1 г. опит

2 Моделиер-конструктор, облекла

Средно образование

7 Оценител, облекло

Средно, основно образование

4 Гладач, ютия

Средно, основно образование

5 Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, основно образование

12 Машинен оператор, шиене

Основно образование

10 Машинен оператор, шиене на облекла

Основно образование

5 Машинен оператор, шиене на автоматизирано работно място

Основно образование

5 Машиинен оператор, преса за гладане

Основно образование

1 Крояч, текстил

Основно образование

2 Разпределител, материали и полуфабрикати

Основно образование

5 Обслужващ, работник, промишлено производство

Средно, основно образование

3 Шивач

Средно, основно образование

5 Крояч, обувни изделия

Средно образование

3 Машинен оператор, обувно производство

Средно образование, 1 г. опит

5 Монтажник, сложни/ комбинирани изделия

Средно, основно образование

3 Конфекционер, обувки /ръчно

Средно, основно образование

1 Търговски представител

Средно образование, кат. В, опит

17 Касиер- продавач/Обслужващ, магазин

Средно образование

14 Продавач-консултант

Средно образование, работа с компютър

4 Касиер

Средно, основно образование, работа с компютър

15 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър/английски език/А2, 1 г. опит

9 Барман

Средно образование

17 Готвач

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Помощник, кухня

Средно образование

3 Помощник кухня, заведение за бързо хранене 

Средно, основно образование

3 Мияч, съдове/ ръчно

Средно, основно образование

2 Шлосер

Средно образование

2 Стругар

Средно обазование

2 Фрезист

Средно образование

1 Електрозаварчик

Средно образование

2 Пакетировач

Средно, основно образование

9 Машинен оператор

Средно образование

3 Машинен оператор, изделия от дърво

Средно образование

2 Машинен оператор, производство на мебели

Средно , 1 г. опит

2 Монтажник, изделия от пластмаса

Средно образование

3 Полировач, керамични изделия

Средно образование

1 Монтажник, дограма

Средно, основно образование

2 Опаковач

Средно, основно образование

5 Общ работник, промишлеността

Основно, начално, без образование

1 Работник, производство но метални изделия

Основно, начално, без образование

16 Общ работник

Основно образование

1 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

Средно, основно образование

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно образование,

кат. В

1 Шофьор, автобус/работник, поддръжка

Средно образование, кат. Д

5 Шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

Средно образование, кат. В, ВЕ, С, СЕ

2 Санитар

Средно, основно образование

4 Социален асистент

Средно, основно образование

1 Домакин/работник, поддръжка

Средно образование, кат. В

6 Чистач/ хигиенист

Средно, основно образование,

1 г. опит

2 Автомонтьор

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Инспектор

Средно образование, кат. В

2 Инкасатор, дългови задължения

Средно образование, кат. В

4 Диспечер, водоразпределителна мрежа

Средно образование, кат. В

6 Водопроводчик/ външно водоснабдяване и канализация

Средно образование, кат. В

2 Машинен орператор, сушене на хранителни продукти

Средно, основно образование

20 Сезонен работник, промишлено производство

Средно, основно образование

2 Спасител, басейн

Средно образование

1 Сметосъбирач

Основно образование

1 Работник товаро- разтоварни дейности

Средно образование

2 Носач- товарач, стоки

Средно, основно образование

2 Работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

Без образование

 

 


 

В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

1 Фармацевт магистър

Висше образование/Магистър-фармацевт, работа с операционни

системи и интернет

1 Помощник- фармацевт

Висше образование/Фармация,

работа с операционни системи и интернет

1 Лекар, обща медицина

Висше образование/Медицина- обща/, работа с компютър/ В

1 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина

Висше образование/Медицина- физикална и рехабилитационна медицина, работа с компютър/ В

1 Лекар, хирургия

Висше образование/Медицина-Хирургия, 1 г. опит

 

1 Рехабилитатор

Висше образование/ Рехабилитация,

работа с компютър/ В

4 Машинен оператор, производство на каучукови изделия/оператор на шпритц машина

Средно образование, работа с компютър, кат.В

1 Автомонтьор

Средно образование/монтьор на МПС

184 Сервитьор

Средно образование

107 Барман

Средно образование

199 Камериер/ка

Средно образование

8 Майстор-готвач

Средно образование

104 Готвач

Средно образование

82 Помощник- готвач

Средно образование

70 Работник, кухня

Средно образование

7 Сладкар

Средно образование

3 Транжор

Средно образование

4 Помощник- сладкар

Средно образование

81 Администратор, хотел

Средно образование

4 Рецепнионист, хотел

Средно образование

4 Отговорник, търговска зала

Средно образование

20 Обслужващ, магазин

Средно образование

2 Хост/хостеса

Средно образование

6 Аниматор

Средно образование

1 Електротехник, поддръжка на сгради

Средно образование

4 Работник, поддръжка

Средно образование

6 Спасител, плаж

Средно образование

7 Спасител, басеин

Средно образование

1 Домакин, склад

Средно образование

75 Чистач/хигиенист

Средно образование

13 Пиколо

Средно образование

26 Портиер

Средно образование

4 Охранител

Средно образование

1 Пазач, невъоръжена охрана

Средно образование

85 Мияч, съдове/ръчно

Средно образование

20 Перач/ръчно

Средно образование

4 Работник, озеленяване

Средно образование

16 Общ работник

Средно образование

2 Обслужващ, бюфет/лавка

Средно образование

1 Рецепционист

Средно образование

 

 


Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

Регионална дирекция “Главна полиция“- Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“- МВР, обявява 1 (eдна) вакантна длъжност: 

-Техник, електронна техника/ГПУ- Олтоманци/. 

Подаване на заявления до 19.07.2024 г., в сектор“Човешки ресурси“ към РДГП- Драгоман.

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ- гр. София, обявява 35 (тридесет и пет) вакантни длъжности за войници: 

 Подаване на заявления до 19.07.2024 г., чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Период за провеждане на конкурса: От 12.08.2024 г. до 16.08.2024 г. включително.

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ- гр. София, обявява 153 (сто петдесет и три) вакантни длъжности за войници:

Подаване на заявления лично до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), до 26.08.2024 г. 

Период за провеждане на конкурса: От 25.09.2024 г. до 26.09.2024 г. включително.