ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 8.04.2022г.

 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Електрончик

Висше, средно образование – Електротехника, електроника и автоматика

2 Психолог

Висше образование –Психология

1 Организатор производство- агроном

Висше образование –Агрономство, опит 1 г., работа с компютър

1 Главен експерт- еколог

 

Висше образование / Екология и опазване на околната среда, 2 г. опит

1 Инженер, производство

Висше образование/Машинно инженерство, 1 г. опит, английски език и ЕRР -

ниво В

1 Организатор, производство

Висше образование/Машинно инженерство, 1 г. опит,

английски език , ниво В1 и работа с Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи

1 Старши експерт

Висше образование/ Публична администрация, архитект, инженер ланшафтен архитект, английски език, работа с компютър

1 Офис мениджър

Висше, средно образование, английски, немски език / А2/, работа с компютър,1 г.опит

3 Рехабилитатор

Висше, средно образование, проф. квалификация-терапия и

рехабилитация, английски, немски език / А2/, работа с компютър,1 г.опит

1 Управител

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки или хуманитарни науки, работа с компютър,1 г. опит

1 Социален работник

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки

1 Кинезитерапевт

Висше образование/ Кинезитерапия

1 Логопед

Висше образование/Логопедия

1 Счетоводител

Висше образование/Стопански науки-икономика, финанси, счеводство и контрол

2 Медицинска сестра/медицински специалист

Висше образование/ Медицина, работа с компютър, 1 г.опит

1 Учител по английски език

Висше образование /Английска филология