Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 10.06.2024 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Ръководител, направление

Висше/ВиК/, средно образование,

1 г. опит, кат. В и ТкТ

1 Струдник, социални дейности

Висше образование/Здравни и социални дейности, работа с Word, MS Excel, ел. таблици/В

14 Лекар

Висше образование/Медицина

7 Фелдшер

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Лекарски асистент

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Медицинска сестра

Висше образование/Медицина, Медицинска сестра

1 Кинезитерапевт

Висше образование/Здравни грижи, Кинезитерапия

1 Технически ръководител, строителство

Висше образование/Строителство, работа с компютър, 1-3 г.опит

3 Асистент

Висше образование/

Растениевъдство или Растителна защита, 1 г. опит

1 Инженер, конструктор

Висше образование/ Машинно инженерство, работа със специализиран софтуер

 

 


 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Технически секретар

Средно, Висше/Администрация/, работа с компютър/С, английски език/В2

1 Главен специалист

Средно образование/ Строителен техник- строителство и архитектура/, MS Word , MS Excel,

2 г. опит

1 Специалист с контролни функции, търговия

Средно образование

1 Управител, магазин

Средно образование

1 Мениджър, банка/финансова /платежна институция

Средно образование, работа с компютър, кат В.

1 Офис мениджър

Средно образование, работа с компютър, кат В.

4 Финансов анализатор/ Кредитен специалист

Средно образование, работа с компютър, кат В.

1 Кредитен специалист, банка

Средно образование, работа с офис пакет

3 Рецепционист, хотел

Средно обазование, работа с компютър

1 Счетоводител

Средно образование, работа с компютър

1 Служител, човешки ресурси

Средно образование, работа с компютър

2 Моделиер-конструктор, облекла

Средно образование

7 Оценител, облекло

Средно, основно образование

4 Гладач, ютия

Средно, основно образование

5 Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, основно образование

12 Машинен оператор, шиене

Основно образование

10 Машинен оператор, шиене на облекла

Основно образование

5 Машинен оператор, шиене на автоматизирано работно място

Основно образование

5 Машиинен оператор, преса за гладане

Основно образование

1 Крояч, текстил

Основно образование

2 Разпределител, материали и полуфабрикати

Основно образование

5 Обслужващ, работник, промишлено производство

Средно, основно образование

4 Шивач

Средно, основно образование

5 Крояч, обувни изделия

Средно образование

5 Монтажник, сложни/ комбинирани изделия

Средно, основно образование

3 Конфекционер, обувки /ръчно

Средно, основно образование

1 Търговси представител

Средно образование, кат. В, опит

17 Касиер- продавач/Обслужващ, магазин

Средно образование

1 Асистент- продавач

Средно образование, работа с INTERNET и електронна поща

16 Продавач-консултант

Средно образование, работа с компютър

6 Касиер

Средно, основно образование, работа с компютър

22 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър/английски език/А2, 1 г. опит

6 Барман

Средно образование

17 Готвач

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

2 Помощник, кухня

Средно образование

2 Помощник, готвач

Средно образование

3 Работник, кухня

Основно образование

1 Работник, сладкарско производство

Средно образование

4 Мияч, съдове/ ръчно

Средно, основно образование

5 Шлосер

Средно образование

2 Стругар

Средно обазование

2 Фрезист

Средно образование

4 Заварчик

Средно образование

1 Електрозаварчик

Средно образование

1 Аргончик

Средно образование

2 Пакетировач

Средно, основно образование

11 Машинен оператор

Средно образование

3 Машинен оператор, изделия от дърво

Средно образование

2 Машинен оператор, производство на мебели

Средно , 1 г. опит

2 Монтажник, изделия от пластмаса

Средно образование

3 Монтажник, метални конструкции

Средно образование, 1 г. опит

1 Монтажник, дограма

Средно, основно образование

1 Общ работник, промишлеността

Основно, начално, без образование

10 Общ работник

Основно образование

1 Работник, сглобяване на детайли

Основно образование

3 Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно, основно образование,

кат. В

1 Шофьор, автобус/работник, поддръжка

Средно образование, кат. Д

5 Шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

Средно образование, кат. В, ВЕ, С, СЕ

1 Машинист, еднокофов багер/ багерист, комбиниран багер

Средно образование, документ за тежки машини, кат. ТкТ

1 Камериер/ камериерка

Средно образование

3 Санитар

Средно, основно образование

4 Социален асистент

Средно, основно образование

4 Личен асистент

Средно, основно образование

4 Чистач/ хигиенист

Средно, основно образование,

5 г. опит

2 Автомонтьор

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Инспектор

Средно образование, кат. В

2 Инкасатор, дългови задължения

Средно образование, кат. В

4 Диспечер, водоразпределителна мрежа

Средно образование, кат. В

3 Водопроводчик/ външно водоснабдяване и канализация

Средно образование, кат. В

1 Охранител

Средно образование, кат. В

Средно образование, курс за охранител

Средно образование, курс за охранител, 1 г. опит

2 Машинен орператор, сушене на хранителни продукти

Средно, основно образование

20 Сезонен работник, промишлено производство

Средно, основно образование

2 Спасител, басейн

Средно образование

1 Сметосъбирач

Основно образование

1 Работник товаро- разтоварни дейности

Средно образование

2 Носач- товарач, стоки

Средно, основно образование

2 Работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

Без образование

 

 


 

В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

1 Фармацевт магистър

Висше образование/Магистър-фармацевт, работа с операционни

системи и интернет

1 Помощник- фармацевт

Висше образование/Фармация,

работа с операционни системи и интернет

1 Лекар, обща медицина

Висше образование/Медицина- обща/, работа с компютър/ В

1 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина

Висше образование/Медицина- физикална и рехабилитационна медицина, работа с компютър/ В

1 Лекар, хирургия

Висше образование/Медицина-Хирургия, 1 г. опит

1 Рехабилитатор

Висше образование/ Рехабилитация,

работа с компютър/ В

1 Автомонтьор

Средно образование/монтьор на МПС

184 Сервитьор

Средно образование

107 Барман

Средно образование

199 Камериер/ка

Средно образование

8 Майстор-готвач

Средно образование

104 Готвач

Средно образование

82 Помощник- готвач

Средно образование

70 Работник, кухня

Средно образование

7 Сладкар

Средно образование

3 Транжор

Средно образование

4 Помощник- сладкар

Средно образование

81 Администратор, хотел

Средно образование

4 Рецепнионист, хотел

Средно образование

4 Отговорник, търговска зала

Средно образование

20 Обслужващ, магазин

Средно образование

2 Хост/хостеса

Средно образование

6 Аниматор

Средно образование

1 Електротехник, поддръжка на сгради

Средно образование

4 Работник, поддръжка

Средно образование

6 Спасител, плаж

Средно образование

7 Спасител, басеин

Средно образование

1 Домакин, склад

Средно образование

75 Чистач/хигиенист

Средно образование

13 Пиколо

Средно образование

26 Портиер

Средно образование

4 Охранител

Средно образование

1 Пазач, невъоръжена охрана

Средно образование

85 Мияч, съдове/ръчно

Средно образование

20 Перач/ръчно

Средно образование

4 Работник, озеленяване

Средно образование

16 Общ работник

Средно образование

2 Обслужващ, бюфет/лавка

Средно образование

1 Рецепционист

Средно образование

 

 


Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМАНДВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИОННО- ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА-ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КИБЕРОТБРАНА - гр. София, обявява 1 (една) вакантна длъжности за офицер: 

Подаване на заявления до 14.06.2024 г., чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), писмено заявление до командира на военно формирование 56030- София.

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ- гр. Варна, обявява 106 (сто и шест) вакантни матроски/войнишки/длъжности: 

Подаване на заявления до 03.07.2024 г., чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), във военно формирование 34400- Варна.