Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 19.2.2024 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 ВиК експерт

Висше образование/Инженер в областта на ВиК, работа с компютър, 1 г. опит и кат.В

1 Главен секретар, организация

Висше образование/Право-юридическа правоспособност, 1 г. опит, работа с компютър/В и кат.В

14 Лекар

Висше образование/Медицина

7 Фелдшер

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Лекарски асистент

Висше образование/Медицина,

професионален колеж

1 Медицинска сестра

Висше образование/Медицина, Медицинска сестра

1 Кинезитерапевт

Висше образование/Здравни грижи, Кинезитерапия

1 Учител по БЕЛ

Висше образование/БЕЛ

1 Педагогически съветник

 

Висше образование/ Педагогика,

Психология , с допълнителна професионална квалификация "учител по ...", "педагог" или "социален педагог"

2 Лесничей

Висше образование/Горско стопанство, Лиценз за частна лесовъдска практика, работа със специализирани програми: Sort и PR, 2- 5 г. опит

 

 


 

 

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО - НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

1 Техник, електронна техника

Средно, висше, елктехника, електроника и автоматика, Сигурност, работа с готови продукти/С

1 Управител, финансови дейности

Средно образование, работа с компютър, 1 г. опит

3 Кредитен специалист, банка

Средно образование, работа с офис пакет

2 Оценител, облекло

Средно, основно образование

6 Машинен оператор преса за гладене

Основно образование

1 Гладач

Средно, основно образование

4 Шивач, мъжко/дамско облекло

Средно, основно образование

10 Машинен оператор, шиене на облекла

Средно, основно образование

3 Разпределител, материали и полуфабрикати

Основно образование

3 Машинен оператор, шиене /автоматизирани машини/

Средно образование

13 Машинен оператор, шиене

Основно образование

3 Шивач

Средно, основно образование

1 Крояч, текстил

Средно, основно образование

4 Шивач, обувки

Средно образование, 1 г. опит

4 Машинен оператор, обувно производство

Средно, основно образование,

1 г. опит

2 Производител, обувки/ ръчно/

Средно образование

1 Работник, сглобяване на детайли

Средно образование, 2 г. опит

9 Машинен оператор

Средно, основно образование, 1 г. опит

2 Машинен оператор, производство на мебели

Средно, основно образование, 1 г. опит

1 Дърводелец, мебелист

Средно, основно образование, 1 г. опит

2 Тапицер

Средно, основно образование, 1 г. опит

15 Касиер- продавач

Средно образование

6 Продавач-консултант

Средно, основно образование,

1-2 г. опит, работа с компютър/В

3 Касиер

Средно, основно образование

5 Сервитьор

Средно, основно образование, работа с компютър/английски език/А2, 1 г. опит

1 Барман

Средно образование

3 Готвач

Средно, основно образование,

2-5 г. опит

1 Готвач, студена кухня

Средно образование, 1 г. опит

 

2 Опаковач

Средно, основно образование

1 Ситопечатар

Средно образование

Средно образование

2 Електрозаварчик

Средно образование, 1 г. опит

1 Техник, електрически системи

Средно образование, 1 г. опит

3 Монтажник, метални конструкции

Средно образование, 1 г. опит

1 Работник, производство на метални конструкции

Основно, начално, без образование

1 Общ работник, промишлеността

Основно, начално, без образование

2 Общ работник

Основно образование

1 Шофьор, автобус/работник, поддръжка

Средно образование, кат. Д

1 Огняр /работник, поддръжка

Средно образование, проф. квалификация- парни и водогрейни котли с ниско налягане

3 Обслужващ, бензиностанция/ газостанция

Средно образование, работа с компютър, кат. В

2 Портиер

Средно, основно образование

2 Сортировач, бутилки

Начално и без образование

1 Машинен оператор, банциг

Без образование, 1-3 г. опит

5 Резач, горски дървен материал

Без образование

2 Гробар

Основно образование

 

 


 

В. ОТ ДРУГИ БЮРА ПО ТРУДА

 

1 Фармацевт магистър

Висше образование/магистър Фармация/, работа с операционни системи и интернет

1 Помощник - фармацевт

 

Висше образование/Фармация, работа с операционни системи

и интернет

1 Старши специалист

Средно образование/Счетоводство и контрол, 5 г. опит

5 Заварчик - аргончик

Средно образование/ Правоспособност по заваряване с аргон на неръждаема стомана и заваряване с телоподаващо на неръждаема стомана

1 Автомонтьор

Средно образование/монтьор на МПС

5 Монтьор котелно оборудване

Основно образование

5 Оксиженист, газозаварчик

Основно образование

5 Заварчик

Средно образование/Заварчици с документ за правоспособност

/III - I/

5 Шлосер - монтьор

Средно образование

1 Кофражист

Средно образование

 

 

 

 

 

 

 


 

Г. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ

-Командване на Военноморските сили, обявява – 80 (сто деветдесет и пет) вакатни длъжности за матроси.

-в.ф. 38920/Варна-13, в.ф. 28580/Варна-3, в.ф. 56080/Варна-2, в.ф. 24410-3 ,в.ф. 22140/Варна-1,в.ф. 56070-1, в.ф. 57240/Варна-1, в.ф. 26800/Варна-6, в.ф. 54830/Варна-2, в.ф. 36940/Врна-3, в.ф.2 8430/Каменар- 1, в.ф. 22580/Приселци-7, в.ф. 38010/Приселци-4, в.ф. 32300/Варна-2, в.ф. 22480/Бургас-16, в.ф. 18360/ Бургас-12, в.ф. 32890/Бургас-2, в.ф. 24830/ Бургас-1.

Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095 и интернет страницата на ВМС /www.navv.mod.bg в раздел НОВИНИ.

-Командване на Военноморските сили, обявява–2 (две) вакатни длъжности за военни оркестранти/старшини/.

Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552104, 052/552109 и 052/552095 и интернет страницата на ВМС /www.navv.mod.bg в раздел НОВИНИ. 

Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2024 г.

-Командване на Сухопътни войски, обявява – 1592 (хиляда петстотин деветдесет и две) вакатни длъжности:

в.ф. 28330/Смолян, в.ф. 22220 и, в.ф. 26260/Сливен, в.ф. 32420/Русе-213, 

в.ф. 52130, в.ф. 36540, в.ф. 52340, в.ф. 24490/Асеновград-225, 

в.ф. 22160, в.ф. 42800/Плевен-126, в.ф. 54060/Шумен-189, 

в.ф. 42600/Мусачево-16, в.ф. 34200 /Шумен-13, 

в.ф. 24150, в.ф. 44200, в.ф. 54140 /Стара Загора-55, 

в.ф. 46690/Пловдив-14, в.ф. 24620 /Свобода-31, в.ф. 28880/Белене-16,

в.ф. 44220/Пловдив-65, в.ф. 54470 /Белене- 46, в.ф. 28610/София-34, 

в.ф. 26400, и в.ф. 56040 /Благоевград-194, в.ф. 54990 /Враца-202, в.ф. 57250-София-24.

Командване на Военноморски сили, обявява – 114 (сто и четиринадесет) вакатни длъжности:

в.ф.22480/Бургас-10, в.ф.56080/Варна-1, в.ф.18160/ Бургас-5, в.ф.22580 и 38010/ Приселци-98.

Командване на Централно военно окръжие, обявява –113 (сто и тринадесет) вакатни длъжности:

в.ф. 54180/Русе-1, в.ф. 54730/Велико Търново-5, в.ф. 54440/Габрово-2, в.ф. 54760/Разград-1, в.ф.54210/Силистра-2, в.ф. 54090/Пловдив- 5, в.ф. 54390/ Кърджали- 3, в.ф. 54330/Пазарджик-5, в.ф.-54510/Смолян-3.

Командване за Логистична поддръжка, обявява –106 (сто и шест) вакатни длъжности:

За в.ф. 54300 – София, в.ф. 54630 – Бургас и в.ф. 57310 – Ловеч – 50 бр.

За в.ф. 48940 – Бургас – 27 бр.

За в.ф. 22960 – Царева Ливада – 2 бр.

За в.ф. 52480 – София – 24 бр.

За в.ф. 22680 – Карлово – 1 бр.

За в.ф. 22620 – София – 2 бр.

Подаване на заявление до 01.03.2024 г. 

Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05.

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове: на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Съвместно командване на специалните операции, обявява – 55 (петдесет и пет) вакатни длъжности:

 Подаване на заявление до 23.02.2024 г. 

Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05.

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове: на Министерство на отбраната - www.mod.bg

 на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Командване на Военновъздушни сили , обявява –174 (сто седемдесет и четири) вакатни длъжности:

За в.ф. 32040 – Крумово- 34 бр. 

За в.ф. 22320 – Божурище – 42 бр.

За в.ф. 54320 – Божурище – 12 бр.

За в.ф. 44510 – София – 21 бр.

За в.ф. 26030 – Безмер – 19 бр.

За в.ф. 52090 – Долна Митрополия – 15 бр.

За в.ф. 28770 – Балчик – 22 бр.

За в.ф. 42520 – Щръклево – 9 бр.

Подаване на заявление до 22.03.2024 г. 

Провеждане на конкурси: от 07.05.2024 г. до 17.05.2024 г.