Информация за свободните работни места в Дирекция "Бюро по труда" - Кюстендил

към 19.5.2023 г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

14 Лекар

Висше образование/Медицина,

1 г. опит

10 Фелдшер

Висше образование/ Медицина, или проф. колеж, 1 г. опит

 

2 Лекарски асистент

Висше образование/Медицина

или проф. колеж, 1 г. опит

 

1 Главен експерт

Висше образование/Растениевъдство,

Агрономство, полевъдство, геодезия, кадастър, офис пакет

1 Старши експерт

Висше образование/Архитектура, строителство и геодезия/Пътно строителство, офис пакет

1 Счетоводител

 

Висше образование/Счетоводство, работа с компютър или проф. кваликация/5 г. опит

1 Счетоводител, оперативен

Висше образование/ Счетоводство, работа със счетоводни програми

1 Сътрудник, социални дейности

Висше образование/ Здравни и социални дейности, офис пакет, английски език

1 Учител по математика и информационни технологии

Висше образование/Математика и инф. технологии, работа с компютър, английски език/В1

1 Учител по Изобразително изкуство и професионални предмети

Висше образование/Изобразително изкуство, офис пакет/С

1 Учител по Информационни технологии, Информатика и

професионални предмети

Висше образовнание/Информатика,

Английски език/А2, работа с компютър/С

1 Учител по Физическо възпитание и спорт

Висше образование/Визическо възпитание