ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 3.12.2022г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Социален работник

Висше образование/Социални дейности, социална педагогика или специална педагогика

1 Психолог

Висше образование/Психолог

1 Логопед

Висше образование/Логопед

2 Управител/ръководител проект

Висше образование/Социални дейности, икономика, психология, педагогика, работа с компютър, опит

2 Медицинска сестра

Висше образование/ Медицина-мед. сестра, акушерка, мед. фелшер

1 Електротехник, промишлено производство

Висше, средно образование/ Електротехника, електроника и автоматика

1 Машинен инженер

Висше образование/Инженер- машинен

1 Учител по руски език

Висше образование/Руска филология

1 Учител в начален етап на основното образование

Висше образование/НУП, проф. квалификация- начален учител, 1 г. опит, работа с компютър/ В

1 Кариерен консултант

Висше образование/Педагогика, социология, антропология и науки за културата, психология,1 г.опит, работа с компютър/В, сертификат за кариерен консултант