ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ

към 15.08.2022г.

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

3 Психолог

Висше образование /Психология

1 Управител, ресторант

 

Висше, средно образование,

работа с компютър , английски език на В1

1 Управител

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки или хуманитарни науки, работа с компютър, 1 г. опит

2 Социален работник

Висше образование/ Педагогика, Социални , стопански и правни науки

1 Логопед

Висше образование/Логопедия

1 Главен счетоводител

Висше образование/Счетоводство

2 Медицинска сестра/медицински специалист

Висше образование/ Медицина, работа с компютър, 1 г.опит

3 Педагог

Висше образование/

Предучилищна педагогика, работа с компютър

1 Учител по физика

Висше образование/Физика

1 Начален учител

Висше образование/Педагагика, НУП

1 Ръководител, компютърен кабинет

Висше образование/ Информатика и компютърни науки

1 Електротехник, промишлено предприятие

Висше, средно образование/ Електротехника, електроника и автоматика

2 Инженер поддръжка

Висше образование/Технически науки

2 Инженер, конструктор

Висше образование/Инженер

2 Техник, химия

Висше образование/Химия