341 договора на обща стойност 2 728 489,19 лв. са сключени в област Кюстендил по процедура „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). За финансово подпомагане от 3000 до 10 000 лв. можеха да кандидатстват микро и малки фирми със 20% спад в оборота за месец април 2020 г. спрямо средноаритметичния месечен оборот през 2019 г. Информацията беше представена от екипа на Областен информационен център –Кюстендил по време на работна среща с представители на местни и регионални медии, която се проведе на 26 ноември 2020 г.

Според Публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), одобрените проектни предложения по общини са както следва: в община Кюстендил 176 броя сключени договори на стойност 1 329 733,42 лв., в община Дупница - 129 броя на стойност 1 103 276,19 лв., в община Сапарева баня - 18 броя сключени договори на стойност 159 283,33 лв. в община Бобов дол – 8 договора на стойност 71 800,00 лв., община Кочериново – 5 броя договори на стойност 31 026,25 лв. и в общините Рила и Невестино съответно 4 и 1 сключени договора. Няма сключени договори в общините Бобошево и Трекляно.

Поради големия обществен интерес към процедурата, беше взето решение бюджетът ѝ да бъде увеличен с допълнителни 52 млн. лева. Въз основа на това предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения и да се даде възможност на допустимите кандидати, които не са представили в срок или съгласно изискванията определени документи, също да получат финансова помощ.

За безвъзмездно финансиране за справяне с негативните последствия от пандемията, в рамките на други три процедури, имаха възможност да кандидатстват средните предприятия, туроператори и туристически агенти, както и фирмите, извършващи автобусни превози. Процедурите са приключили и проектните предложения са в процес на оценка.

Предстои отварянето на две нови процедури по ОПИК, отново насочени към подпомагане на българските предприятия за справяне с последствията от пандемията. По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще могат да кандидатстват малки фирми с оборот за 2019 г. минимум 500 000 лв., които са реализирали спад от поне 20% за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо същите три месеци за 2019 г. Целта на втората процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ е реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19. С проекти на стойност от 3 000 – 75 000 лв. ще могат да кандидатстват фирми, които имат поне една приключена финансова година и оборот за 2019 от минимум 30 000 лв. до 1 000 000 лв. в зависимост от големината на фирмите.

В отговор на пандемията от COVID-19 Европейската Комисия създаде нов инструмент – „Следващо поколение ЕС“, целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В рамките на този инструмент е и Механизмът за възстановяване и устойчивост, с бюджет от 6,2 млрд. евро грантове и 4,5 млрд. заеми, чието изпълнение предстои да стартира през следващата година, след одобрение от Европейската Комисия. Документите са публикувани за обществено осъждане до 29 ноември 2020 г.

За повече информация относно актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване може да се обръщате към Областен информационен център – Кюстендил на следните тел.: 078 52 02 12, 0876 172 766, 0876 172 744, на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.