Ръководителят на клуба и доброволци обсъдиха въпроси, свързани с дейността на клуба и предстоящи екоинициативи. 
Дискутирано бе предстоящото почистване на замърсени площи, облагородяване и засаждане на декоративни дървета и храсти в община Кюстендил и др. Решено бе да бъде извършено почистване в централна градска част и кварталите „Румяна войвода“ и „Колуша“. Като за отговорници бяха избрани представители на читалище „Пробуда“.


Чрез дейностите ще бъде дадена възможност за участие на младите хора в инициативи за подобряване и опазване на околната среда, както и ще бъде изградено съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност.
ЕкоКлуб – Кюстендил е част от проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил" с Договор № 25-00-16/30.03.2022 г. и е с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/, Министерство на младежта и спорта.