На 7 юни 2022 г. стартира работата си ЕкоКлуб, част от проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил".

Клубът ще се помещава в сградата на читалище „Братство 1869”. 

Дейността му ще се развива в две направления:

  • информационна - ще разработва информационни материали с екологична насоченост;
  • практическа – ще разпространява информационни материали; ще предоставя информация по темата; ще привлича млади хора и доброволци, които да се включват в екологични инициативи на местно ниво; ще инициира екологични дейности;. 

 

Клубът ще бъде и място за срещи на младежите от целевата група по проекта и доброволци.

Целта на дейността на Клуба ще бъде да спомогне за формирането на отношение, навици и способност за реална промяна в ценностната система на младите хора.

Проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил" с Договор № 25-00-16/30.03.2022 г. се реализира от Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ и е с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/, Министерство на младежта и спорта.