Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” стартира проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/ към Министерство на младежта и спорта. 

Основната цел на проекта е да допринесе за изграждане на съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност в младите хора, чрез включването им в обучителни и практически дейности за подобряване и/или опазване на околната среда.

Период на изпълнение: 01.04.2022 г. - 30.09.2022 г.

Дейности:

  1. Кампания за сформиране на целева група по проекта
  2. Обучение за младежи 
  3. ЕкоКлуб
  4. Онлайн конкурс на тема „За по-чиста природа”
  5. Екоинициатива
  6. Информация и публичност

Целева група по проекта ще бъдат 30 младежи на възраст между 15 и 29 години /ненавършени/ – ученици от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение и уязвими групи.

Чрез реализирането на проекта Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил” ще предостави на младите хора възможност за участие в различни инициативи – образователни и практически за подобряване и/или опазване на околната среда, които да допринесат за изграждане в тях на съзнание за гражданска позиция и поведение, екологична култура и социална отговорност.
Ако си млад и инициативен човек и искаш да се включиш в дейностите по проекта можеш да попълниш анкетна карта за участие тук!