Валентина Василева Караганова е назначена за зам.-областен управител на област Кюстендил. Назначението е със заповед на Министър-председателя Гълъб Донев от днес – 12.08.2022 г. 

Новият зам.-областен управител е магистър, специалност „Публична администрация” в ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр. Благоевград. Притежава допълнителна специализация „Европейска административна практика”. 

Дългогодишен служител в Общинска администрация-Дупница, където е заемала различни позиции, както и дългогодишен секретар на НЧ „Ген. Георги Тодоров”-гр. Дупница. От 2019 г. до момента - общински съветник в Общински съвет-Дупница. 

Валентина Караганова е родена през 1973 г. 

Със заповед на Министър-председателя от 11.08.2022 г. от поста зам.-областен управител е освободен Любомир Венцеславов Терзийски.