Инж. Александър Пандурски е назначен за областен управител на Област Кюстендил. Решението на Министерски съвет бе прието днес. Той притежава магистърска степен по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет – София. От 2013 до март 2021 г. заема длъжността ръководител на Областна пощенска станция – Кюстендил. В периода май 2021 г. - януари 2022 г. е бил областен управител на Област Кюстендил. 

На 05.08.2022 г., в 11 ч., в залата на II eт., в сградата на Областна администрация-Кюстендил ще се проведе церемония по официално предаване на властта от досегашния областен управител Катя Димитрова на навоназначения областен управител инж. Александър Пандурски. Катя Димитрова заемаше поста в периода 14 януари – до момента. 

25 областни управители са назначени днес с решение на Министерски съвет, като от тях 17 са заемали тази длъжност и в предишен период. Със същото решение досегашните областни управители са осбоводени от длъжност.