Проектът на клуб „Гражданско образование“ със заглавие „Говори дори когато гласът ти трепери“ зае първо място в областния и бе класиран за участие в национален кръг на олимпиадата по гражданско образование.

Отборът на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил, в състав: Велизара Стоева от 11.а клас, Деница Александрова от 12.а клас и Джулия Христова от 11.в клас под ръководството на г-жа Светла Митова, учител по история и цизивлизации, представиха своята идея, на която се базира проектът така:

„Идеята на нашия проект е заедно да си помогнем да намалим броя на жертвите на насилие, като им покажем, че не трябва да изпитват страх, когато търсят помощ. В допълнение, искаме да помогнем на подрастващите да разпознават насилието и да предприемат релевантни мерки за него, когато го видят, за да помогнат на връстниците си, които са негови жертви“, разказва Велизара Стоева.

„Главната цел на проекта ни е да насочи вниманието на учениците към овладяването на агресията, разпознаването на различните форми, които тя заема, и начини за предпазване от хора с агресивно или насилническо поведение, както и да се даде гласност на проблема. Идеята е подрастващите да не са безучастни, когато са жертва на насилие или го разпознаят, за да може то да бъде драстично редуцирано. Друга важна цел за нас е да допринесем за осъзнаването на идеята, че всеки заслужава помощ и тя ще му бъде оказана“, допълва Деница Александрова.

„Резултатите, които очакваме да наблюдаваме вследствие от проекта, са предимно свързани с повишаване на запознатостта на тийнейджърите с агресивното и насилническото поведение, както и начини за неговото разпознаване и определяне. Имаме очакванията да видим промяна в отношението на младите и по-голяма осъзнатост на поведението им спрямо останалите. Каква цел си поставяме и какви резултати искаме да постигнем? По този начин може да бъде създадена една истински благоприятна среда за всички в обществото“, завършва Джулия Христова.

Проектът на момичетата не цели да разреши този проблем в глобален мащаб, а и те нямат излюии, че е възможно да спрат насилието, но се стремят да привлекат повече внимание към проблема. Те целят да предоставят информация относно възможните причини, които довеждат до него, да разкрият как може да се разпознае един насилник, и да запознаят младите хора и своите връстници с методи, чрез които да се справят с актове на насилие.

"Желаем на нашия отбор от интелигентни млади дами успех и им пожелаваме да представят своето училище и Кюстендилска област достойно пред националната комиси", споделиха от Езикова гимназия."

Някои от дейностите по проекта, които екипът осъществи, са: изготвяне на онлайн анкета ,,Проследяване доколко са запознати учениците с насилието“, интерактивна игра, която дава възможност на учениците да влязат в ролята на детективи, за да разкрият криминален случай, създаване на имейл, на който да може да се пише анонимно, видео анкета, както и много други.