Електронното издание на EG TIMES- училищният вестник на Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил, отново с признание от Шести национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“ Стара Загора – 2024.  

Екипът на училищния вестник ЕГ ТАЙМС, с ръководител Милена Замфирова, ст. учител по английски език, печели четвърта поредна награда от национални ученически журналистически конкурси през последните три учебни години.

Този път наградата  е второ място и е  присъдена във Втора възрастова група 8-12 клас в  Раздел Втори "Ученически издания: Електронни издания за учебната 2022/2023 година"

Първообразът на ЕГ ТАЙМС е вестник ЕГати, издаден за първи път още през 1992 година. Понастоящем училищният вестник се пише от ученици към клуб "Училищен вестник", той е и единствениятучилищен вестник в областта, издаван от ученици в гимназиален етап. Материалите в ЕГ ТАЙМС  са на  пет езика- български, английски, немски, испански и френски.  

Броевете, които спечелиха отличието за училищния вестник са Май 2023- https://heyzine.com/flip-book/b31474d24f.html и Декември 2022  https://heyzine.com/flip-book/9660d89aeb.html

Национален ученически конкурс за журналистика "Гео Милев“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие, с подкрепата на Община Стара Загора, Къща музей "Гео Милев", Фондация "Постижения“ и Национална бизнес поща и е част от НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

Темата на конкурса беше "Нашият свят“, а целта му е да се развиват таланта и творческото въображение на учениците, да се утвърдят общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност, както и провокиране на участниците да отразяват теми и проблеми, които ги вълнуват.