Окръжен съд – Кюстендил отмени протоколно определение на Районен съд – Кюстендил, с което е взета мярка за неотклонение - „Домашен арест“, по отношение на 48- годишен обвиняем за блудство / чл. 150, ал.1 от НК /, като вместо нея постанови: взема мярка за неотклонение – „Парична гаранция“ в размер на 1 000 лв. 

От събраните на досъдебното производство доказателства, в т. ч. показанията на разпитаните свидетели, може да се формира извод на съпричастност на обвиняемия към престъпното деяние.

Окръжен съд - Кюстендил счита, че не са налице останалите две предпоставки по чл.63, ал.1 от НПК, а именно „реална опасност от извършване на друго престъпление от обвиняемия или да се укрие“. Така приема съдът, предвид чистото съдебно минало на обвиняемия В. К., възрастта му и трудовата дейност, постоянния адрес, поведението му непосредствено след деянието, характеристичните данни. 

Съдът указва освобождаване на обвиняемия от изпълнение на мярката за неотклонение „Домашен арест“ след внасянето на гаранцията в пари, в размер на 1 000 лв. Определението е окончателно.