От началото на годината служителите на Регионална дирекция по горите град Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии са извършили близо 3600 проверки.  Проверени са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица.

Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са близо 2000 броя и на обекти за добив, складиране и преработка на дървесина, които са общо 800. За периода горските инспектори са съставили 73 акта за установени нарушения по Закона за горите. Нарушенията са свързани с незаконен добив и транспортиране на дървесина без контролна горска марка и превозен билет. Задържани са 11 куб. метра едра строителна дървесина и 19 пространствени куб. метра дърва за горене.

 Наложените глоби и санкции по установените административни нарушения от началото на годината са в размер на 3 500 лева.