През месец януари служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии са извършили 864 проверки. Проверени са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица. 

Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са 534 и на близо 100 ловци. За периода горските инспектори са съставили 10 акта за установени нарушения по Закона за горите, с които са задържани 3 пр. куб.м. дърва за огрев. 

Продължават съвместните проверки с органите на МВР, който се фокусират върху обекти за продажба и складиране на дървесина, както и върху дърводобивни обекти. В хода на проверките са съставени 5 констативни протокола с предписания.