6189 са извършените проверки от горските инспектори на Регионална дирекция по горите-Кюстендил от началото на годината. Изпълнявайки задълженията си по контрола и опазването на горските територии са проверени 547 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 1387 обекти за добив на дървесина, ловци, риболовци и други физически лица. Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са близо 3200 броя.

В резултат на дейностите по контрол и опазване са съставени 205 акта за административни нарушения по Закона за горите. Наложени са глоби и обезщетения по издадените наказателни постановления на физически и юридически лица за близо 25 000 лева.