От началото на 2021 година служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии са извършили общо 1074 бр. проверки. Проверени са 294 обекта за добив на дървесина, 400 превозни средства, ловци, риболовци и други физически лица.

За същият период горските инспектори са съставени общо 68 броя акта за установяване на административни нарушения, като в голямата си част установените нарушения са свързани с незаконен добив на дървесина и транспортиране без контролна горска марка и превозен билет.

Задържани са 19 пр. куб. м дърва за горене и един брой лек автомобил, обект на нарушение.