През месец септември служителите на РДГ-Кюстендил в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии са извършили близо 1600 проверки. Проверени са обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица.

Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са 560 и на близо 500 ловци. Съставени са 13 акта на установени нарушения, свързани със санкции по Закона за горите. За периода са задържани 5 пр. куб.м. дърва за огрев.

В период на снабдяване на населението с дърва за огрев и въпреки усложнената епидемиологична обстановка в момента горските инспектори продължават интензивни проверки за законността на добитата дървесина, коментира инж. Здравчо Тодоров, директор РДГ Кюстендил. Извършват се проверки на сечища, обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, товарни моторни превозни средства,  риболовци, физически лица.

От началото на 2020 година служителите на РДГ-Кюстендил осъществявайки задълженията си свързани с контрола в горските територии са проверили над 10500 обекта, издадени са общо 188 бр. наказателни постановления на физически и юридически лица с наложени глоби за 23550 лв. и обезщетения за 8002 лв.