От началото на годината на територията на РДГ-Кюстендил горските инспектори са констатирали 150 нарушения при извършени близо 7 000 проверки. Проверени са обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, обеки за добив на дървесина, превозни средства, както и физически и юридически лица.

снимка: Кюстендил Инфо

За периода влезлите в сила Наказателни постановления са 135 броя с наложени глоби за близо 24 187 лева. Голама част от установените нарушения са свързани със санкции за незаконна сеч на дъресина и транспортиране без КГМ.

Проверяват се всички сигнали, постъпили на телефон 112, които до момента са 31 на брой, извършени със съдействието на органите на МВР. Голяма част от сигналите за свързани с незаконна сеч и съхранение на дървесина без превозен билет.