Районен съд – Кюстендил призна подсъдим за виновен в използване на неистински официален документ - Удостоверение за трудов стаж УП 30, приложен към заявление за отпускане за пенсия за осигурителен стаж и възраст, пред служител на ТП на НОИ – Кюстендил и е получил без правно основание парични средства за лична пенсия на обща стойност 11 744, 89 лв., за периода от 27.12.2018 г. до 31.07.2020 г., собственост на бюджета на Държавното обществено осигуряване, с намерение да ги присвои. 

Удостоверението, привидно е издадено от „Ж. завод – София“, удостоверяващо, че е работил в завода на длъжност „смесоподготвител в леярен цех“, за времето от 10.10.1983 г. до 23.08.1985 г. и от 13.10.1989 г. до 16.02.1998 г.

 За това престъпление по чл. 212, ал.1, пр.2 от НК, Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова налага на А. Б. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Съдът осъжда подсъдимия да плати на НОИ сумата в размер на 11 744, 89 лв., представляваща неправомерно изплатени парични средства за лична пенсия, ведно със законната лихва, считано от 31.07.2020 г., до изплащане на вземането.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15- дневен срок.