Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказаниe „Пробация“ на 67- годишен мъж, който се призна за виновен в това, че съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – Удостоверение за пенсиониране, пред служител на ТП на НОИ – Кюстендил. На Удостоверението УП 33А, ползвано от Владимир С. е придадено вид, че е издадено от Мини „Бобов дол“.

Обвиняемият ще изтърпи наказание „Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ / в гр. София / за срок от 9 месеца, с периодичност 2 пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 9 месеца.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

Определението на РС – Кюстендил, под председателството на съдия Светослав Петров е окончателно и не подлежи на обжалване.