Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова и двама съдебни заседатели, призна за виновен в измама 35- годишния А. А., живеещ в село Коняво. Към момента на деянието, подсъдимият е неосъждан. Заблуждавайки трима души, че помагат на органите на МВР за залавянето на измамници, той им е причинил имотна вреда в общ размер от над 14 хил. лв.

През периода от 19.12.2018 година до 10.01.2019, в условията на продължаващо престъпление, в съучастие като помагач с неустановени по делото лица / извършители /, с цел да набави за себе си и за тях имотна облага, умишлено е улеснил последните да поддържат възбуденото от тях заблуждение в трима души от град Кюстендил, относно обстоятелството, че съдействат на органите на МВР за залавянето на измамници и с това им е причинил имотна вреда в общ размер на 14 087, 50 лв.

За извършеното престъпление, РС – Кюстендил му налага наказание от 1 година и 8 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага за срок от 3 години.

Съдът осъжда подсъдимия да плати на кюстендилката Р. Н. сумата от 6 772, 50 лв., представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди, заедно със законната лихва върху сумата, считано от 06.01.2019 г. до окончателното й изплащане. Подсъдимият е осъден да плати на кюстендилката С. С. сумата от 4 430 лв. – обезщетение за причинените й имуществени вреди, заедно със законната лихва считано от 19.12.2018 г. до изплащането. А. А. е осъден да плати на кюстендилеца Й. Т. сумата от 2 885 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, заедно с лихвата от датата на престъплението 10.01.2019 г. до изплащането й.

Съдът призна подсъдимия за виновен и в това, че на 28.01.2019 година е направил опит да измами по същата схема и четвърти кюстендилец, като е щял да му причини имотна вреда в размер на 14 000 лв., но деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини. За това престъпление съдът му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което са отлага за срок от 3 години.

Подсъдимият ще изтърпи най- тежкото из между двете наказания – „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 8 месеца, изпълнението на което се отлага за срок от 3 години, като е осъден да плати и имуществените вреди в общ размер от 14 087, 50 лв., заедно със законната лихва от датата на измамата до окончателното им изплащане. А. А. о осъден да плати и разноските по делото, както и държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, в общ размер от над 1000 лв.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15 – дневен срок.