Районна прокуратура - Кюстендил е предала на съд Е.Х. (на 66 години) по обвинение за извършено от него престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК.

 

През 2015 г. обвиняемият Е.Х. бил събрал голяма част точки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, изискуеми по Кодекса за социално осигуряване. Въпреки това мъжът все още не притежавал необходимия сбор от 100 точки (за стаж и възраст), поради което към м. декември 2015 г. нямал основание за получаване на такава пенсия.

Независимо от тези обстоятелства Е.Х. взел решение да подаде заявление в Териториално поделение на Национален осигурителен институт –Кюстендил с искане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За целта, срещу заплащане, се снабдил с удостоверение за осигурителен доход, издадено от столична фирма на негово име. Въпросният документ бил изцяло с невярно съдържание. Отразеното в него противоречало на обективната действителност, което му било известно.

На 23.12.2015 г. Е.Х. лично подписал и подал заявление за отпускане на пенсия, като го депозирал, ведно с документа с невярно съдържание, пред отговорния орган. В началото на следващата година му било издадено разпореждане за отпускане на лична пенсия. Действайки по този начин, за периода от 23.12.2015 г. до м. юли 2019 г., обвиняемият Х. получил сума в размер на 14 212,65 лева.

При извършена проверка на пенсионните досиета било установено, че обвиняемият не полагал труд във фирмата в гр. София. По делото са били извършени съдебно-счетоводни и графическа експертизи, които установили неправомерното получаване на пенсия от обвиняемия и размера на причинената вреда на НОИ.

Предстои делото да продължи в съда.