Районен съд – Кюстендил призна подсъдимата Р. А. / на 33 г., от гр. Кюстендил / за виновна в измама, извършена повторно в немаловажни случаи, като й наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 месеца, което да се изтърпи при първоначален режим „общ“. Съдът осъжда подсъдимата да плати и причинените имуществени вреди на пострадалите, в общ размер на 16 076 лв.

Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова признава подсъдимата Р. А. за виновна в това, че за времето от 18.05.2022 г. до 07.02.2023 г., в гр. Кюстендил, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, в качеството й на пълномощник с нотариално заверено пълномощно, в кръга на нейното пълномощие, е възбудила заблуждение в две жени, с което им е причинила имотни вреди, съответно в размер на 14 176 лв. и 1900 лв., като измамата е извършено повторно в немаловажни случаи, след като Р. А. е била осъдена за друго такова престъпление и от изтърпяване на наказанието по предишната присъда не е изтекъл 5- годишния срок по чл. 30, ал.1 от НК. С присъда, влязла в сила на 07.02.2018 г. по дело на РС – Кюстендил й е било наложено условно наказание „лишаване от свобода“. 

На 18.05.2022 г., с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила заблуждение в 80- годишна кюстендилка, че за заплащане на уредена операция на крака й в частна клиника в гр. Благоевград, е необходимо да я упълномощи да се разпорежда с банковата й сметка и в качеството й на пълномощник е изтеглила на няколко пъти сума в общ размер на 14 176 лв.

През месеците юли и август 2022 г., с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила заблуждение в 21 – годишна кюстендилка, като е поискала от нея сума от 400 лв. под предлог, че са й необходими за лечението на възрастна жена и след уговорения срок не е върнала заетата сума. Поискала и сумата от 1 500 лв. под предлог, че са необходими за плащане по изпълнително дело образувано от ЧСИ и, че в противен случай щяло да й бъде отнето жилището, и след уговорения срок не е върнала заетата сума.

Съдът осъжда подсъдимата да заплати на пострадалите сумите, съответно – 14 176 лв. и 1 900 лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди в резултат на престъплението, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата. 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред Кюстендилски окръжен съд.