Национална телефонна линия за борба с трафика на хора алармира за фалшиви обяви за работа в социалните мрежи

Вече втора година Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 0800 20 100 приема сигнали за трафик на хора и предоставя информация и ресурси на българските граждани с цел превенция на риска от попадане в експлоатация. Тя е напълно безплатна за страната, денонощна и анонимна. За изминалата година към Линията са постъпили над 500 обаждания от българи от страната и чужбина, като повече от 200 от тях касаят случаи на сексуална и трудова експлоатация, злоупотреба с лични данни, сигнали за некоректни работодатели и други високорискови ситуации. Основната тенденция, която фондация А21 отчита, в ролята си на основател на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора, са зачестяващите обаждания, свързани с обяви за работа в чужбина. Все по-често се обаждат хора, които имат нужда от повече информация и искат да проверят дали дадено предложение за работа, което обмислятне крие опасности от измама, експлоатация и попадане в ситуация на трафик. Националната телефонна линия за борба с трафика на хора има важна роля в в предотвратяването на злоупотреба с български граждани в страната и в чужбина и попадането им в ситуация на трафик. Специално обученият екип от специалисти на Линията има готовност да осъществи проверка и да информира обаждащите се дали дадено предложение не крие опасност. Нарастващ брой от обажданията на Линията включват заявка за проверка на обява за работа, намерена в Интернет, която съдържа подозрителна информация, твърде ниски или никакви изисквания за заеманата длъжност , липса на информация за контакт с работодателя. Много често кандидатите за дадена позиция биват одобрявани без провеждане на интервю и без да осъществят личен контакт с потенциалния си работодател или с представителя на посредническата фирма. Пример за подобен случай е историята на жена, която решава да се допита до Линията, след като е намерила обява за работа в чужбина през страница във Фейсбук. В офертата е предоставен единствено имейл адрес, по който жената изпраща кандидатурата си. Биват й изискани снимка и копие на личната й карта. След това бива одобрена и получава по имейл самолетен билет за след два дни без интервю и без комуникация наживо с работодателя. Проверка на Линията показа, че фирмата не е лицензирана за предоставяне на посредническа дейност на български граждани, както и че има предистория като некоректен работодател. Благодарение на навременното обаждане към Националната линия и последвалата проверка, обаждащата е информирана за рисковете, свързани с обявата и е предотвратено нейното заминаване и потенциалното й експлоатиране.

Опитът на А21 България и в частност на екипа на Линията сочи, че все по-често българските граждани биват измамени и въвлечени в трафик на хора през социалните мрежи. Най-често срещаните сценарии са два - така наречения loverboy модел на изграждане на романтично взаимоотношение и фалшиво предложение за работа.

В първия случай трафикантите осъществяват контакт с потенциалните си жертви посредством чат в някоя социална платфора, като по този начин скъсяват емоционалната дистанция, печелят доверие, представят се като общителна, а дори и романтична личност. В много случаи, с течение на времето се развива романтична връзка между трафиканта и набелязаната жертва. В резултат на това трафикантът печели контрол над жертвата и съумява по-лесно да я експлоатира.

При сценария с фалшивите обяви за работа А21 препоръчва превантивно допитване на граждани до Национална телефонна линия за борба с трафика на хора при предстоящо кандидатстване, при случаи на злоупотреба, както и ако някой се опитва да ги склони към извършване на нещо против волята им. Съветваме хората да не изпращат личните си данни по имейл, както и да обръщат особено внимание на следните неща, когато търсят работа в страната или чужбина:

  • Условията за работа - пояснено ли е какви са изискванията към кандидата, какво предлага работодателят и каква е трудовата характеристика за длъжността;

  • Изисквания към кандидата - съмнително е, ако в офертата не присъства списък с изисквания като опит, определени умения, владеене на език (за чужбина);

  • Клауза за конфиденциалност - дали в договора присъства текст, който забранява на служителя да споделя с трето лице информация за длъжността, условията на работа или подробности около естеството на работа;

  • Клауза за прекратяване на договора - дали в договора има клауза, при която служителят дължи неустойка на работодателя в случай, че реши да напусне работа;

  • Заплащане - дали заплащането е подозрително високо и нереалистично;

  • Работно време - дали в договора е регламентирано работното време и ако да, дали е съгласно Кодекса на труда;

  • Официална информация за фирмата - дали информация за работодателя/фирмата е достъпна онлайн, упоменат ли е физически адрес, предоставен ли е контакт на лице за връзка;

На 0800 20 100 денонощно, безплатно и анонимно гражданите могат да получат информация за същността на проблема трафик на хора, да направят заявка за проверка на съмнителна обява за работа и да бъдат насочени както за рисковете от трудова и сексуална експлоатация в България и чужбина, така и за това към кои компетентни органи могат да се обърнат при нужда от незабавно съдействие.

*Фондация A21 е глобална неправителствена организация с представителства в 11 държави по целия свят, която съществува и в България вече седма година. Сферата на дейност на фондацията е борбата срещу съвременното робство - трафика на хора, в което живеят над 20 млн. души по цял свят днес. Усилията на А21 в борбата срещу трафика на хора в и извън България се основават на разбирането, че в XXI век е недопустимо толкова много хора да живеят в робство - повече, откогато и да било в човешката история. Фондацията е изградила дългосрочни партньорства с различни държавни институции и представители на нестопанския сектор, в резултат на които през 2015г.с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора се полага началото на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 0800 20 100 - първата и единствена телефонна линия в България за противодействие на трафика на хора.