Туристическият сектор изсветлява, тъй като все по-рядко се среща предоставянето на туристически услуги в некатегоризирани обекти, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред Радио „Фокус”. „Това не означава, че ги няма изобщо на пазара, но показва повишаване съзнанието на осъществяващите туристическа дейност в посока желание да спазват правилата”, добави Маргаритов.

Първите анализи на резултатите от проверките в зимните курорти през този сезон показват намаляване на някои групи нарушения, основно свързани с разминаване между реалната категоризация на обектите и тяхното рекламиране. Според председателя на КЗП това е показателно, че бизнесът си прави поуки от грешките и се поправя.

Маргаритов посочи, че предпочитаните от някои хора къщи за гости трябва да отговарят на точно определени в Наредбата за категоризиране на туристическите обекти изисквания. Той апелира към собствениците им коректно да представят на категоризиращите органи – общините и Министерството на туризма, информация с цел да бъдат правилно категоризирани и да се създава вярната представа у потребителите относно това какви ще бъдат условията, на които ще се попадне, когато се отиде в тези къщи. Също така предупреди да не се изкушават да крият, че стопанисват подобен тип обекти, в които уж посрещат свои близки. „Виждаме, че все по-често съзнанието на потребителите само алармира и по този начин ние успяваме да открием такива обекти, за да ги върнем обратно там, където им е мястото, а не да бъдат в сивия сектор на икономиката”, подчерта той.

Председателят на КЗП коментира и платформите за резервации. „Обикновено са известни лицата, които ги администрират. Но в тях оферти могат да предлагат неограничен брой други лица, които също трябва да се идентифицират, за да може потребителят, когато се насочи към това да избере някоя от тези оферти, да може да осъществи контакт”, обърна внимание той. „Следим внимателно този пазар, разчитаме и на обратната информация от потребителите и не пропускаме да предупредим, че макар много полезна и бърза, понякога тази комуникация крие своите рискове и те основно са свързани с това да не попаднем на някой, който има за цел да ни измами”, посочи още той.

Маргаритов каза, че съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се извършват проверки относно техническата изправност и воденето на технически паспорти на ски съоръженията. „Това е много важно, тъй като дава възможност да се проследи начинът на поддръжка, а той е основата, за да може тези съоръжения да са в изправност”, обясни Маргаритов. След влизането в сила на специална наредба от две години ски пистите се проверяват както за информация за цените и останалите условия за ползване, така и за степента на трудност на трасетата. „Това е добре, тъй като в минали години един от големите проблеми при експлоатацията на тази инфраструктура беше свързан именно с това, че потребителите често се объркваха от разнопосочната информация, която се съдържаше или която липсваше в определени зони. Сега обаче наблюдаваме съществено подобрение”, допълни той.

Комисията извършва повторни проверки и в обекти, в които не са установявани нарушения. „Тук едва ли важи принципът на ученика, който вдига ръка в началото на срока, за да бъде изпитан и после да му се гарантира спокойствие за известно време. Търговците могат да бъдат спокойни тогава, когато спазват правилата на играта. Първо, защото тогава те нямат основание за притеснение от проверките на контролните органи, колкото и да са те. И второ – защото тогава си гарантират най-важното – а именно доверието на хората, които биха се върнали отново при тях след като са останали доволни от предложеното”, каза в заключение Маргаритов.