С проект по програмата за трансгранично сътрудничество с Македония, Община Кюстендил ще подобри инфраструктурата към Полско - Скакавишкия водопад. Той е третия по височина в България - 72 метра. Предвижда се подобряване на пътната настилка.

"Не става въпрос да строим магистрали, но в момента по пътя към водопада е трудно да се разминат два автомобила. Предвижда се обособяване на кътове за отдих - пейки, беседки и други неща, свързани с туристическата инфраструктура", каза заместник-кметът по строителството на Община Кюстендил инж. Росица Плачкова. 

Община Кюстендил е водещият партньор по проекта, спечелен с Община Конче, Македония. Тя също ще насочи усилията си към подобряване на туристическия си потенциал.

Общата стойност на проекта е 412 000 евро. Той трябва да приключи следващата година, а срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 18 месеца.  От българска страна вече има избран изпълнител. Финансирането се разделя по равно между двете общини.

"Предвиждаме да показваме всеки етап на изпълнение на ремонтните дейности, ще организираме и семинари", допълни инж. Росица Плачкова.