В рамките на реализацията на проекта "Еко-градини за устойчиво бъдеще" се състоя двудневен семинар, на който беше представен излезлия от печат Еко - наръчник за екологично образование на деца от предучилищна възраст, предназначен за педагозите от детските градини от град Струмица - Македония и град Кюстендил. Неговата цел е подобряване и насърчаване на тяхното професионално развитие и промяна на начина, по който децата от предучилищна възраст се образоват по теми в областта на екологичното образование като опазване на околната среда, устойчиво използване на природните ресурси и други.

„Този проект беше много нужен на нашата детска градина. Имаме 10 активности и по- голямата част от тях вече са факт. Беше санирана сградата на Детска градина „Първи юни” в село Соволяно. Направени са детски еко площадки в трите ни сгради- централната, сграда „Зорница” и в село Соволяно. Поставени са соларни системи, с бойлери за кухненските блокове в централната сграда и филиала в село Соволяно." каза пред медии директора на ДГ "Първи Юни" госпожа Даниела Виткова.

"Създадени са 3 екологични кабинета, в трите ни сгради. Много добри, приятелски и професионални отношения имаме с колегите от „Детска радост” в Струмица. Създадохме един Екологичен наръчник. В България няма подобно издание, което да дава насоки за работата за екологичното възпитание на децата в предучилищна възраст." допълни директора на детското заведение.

Разработени са дидактични игри. Изданието е в 500 броя и вече излезе от печат, а част от него ще получат учителите във всички детски градини в Кюстендил и Струмица.

Педагозите от Кюстендил и Струмица изготвиха по време на работната си среща и единна програма, която ще фиксира екологични активности по месеци през цялата учебната година. Едно от най- интересните предложения от македонска страна, бе създаването "Еко сапун" от децата в детските градини. Той се прави от остатъци сапун, които вместо да бъдат изхвърлени се смесват със смляна канела, ароматни билки, зехтин и др.