Днес, на Архангелов ден, е професионалният празник на българската полиция. Той е честван за първи път през 1924 г., като инициативата за неговото учредяване принадлежи на софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. Тогавашният министър на вътрешните работи и на народното здраве Иван Русев приема идеята му за определянето на патронен празник на полицията, и под влиянието на Софийския митрополит спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил.

Писменото мнение на митрополит Стефан изяснява, че:

"Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел като представител на дадената от Бога власт, да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите в страната, чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите".

При избора на патрон на полицията натежава аргументът, че Св. Архангел Михаил символизира властта, изпълняваща закона. На 24.09.1924 г. министър Русев нарежда на столичния градоначалник и на всички окръжни управители:

"За патронен празник на цялата полиция в царството се определя денят на Св. Архангел Михаил".

По случай Празника директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Елиан Стамболийски поздрави полицаите от Кюстендилска област, благодари им за усилията да бъдат полезни на гражданите и им пожела успехи и удовлетворение, здраве и късмет за тях и близките им хора.

Старши комисар Е. Стамболийски награди 25 служители за професионално изпълнение на важни служебни задачи, проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на функциите си с обявяване на благодарност с парична награда.

За конкретен съществен принос при изпълнение на служебните задължения с писмена похвала са наградени от директора на ОДМВР 7 служители, а от началниците на районни управления – 45.