118 служители на ОДМВР – Кюстендил, посрещат професионалния си празник с награди. Двама от тях са наградени с индивидуални парични награди за участието им и приносът им в провеждането на СПО по охрана на българо-турската граница и противодействие на мигрантския натиск, 91 са служителите на ОДМВР наградени от директора на ОДМВР с „писмена похвала“ за конкретен принос при изпълнение на служебните им задължения, 1 служител от РУ Кюстендил и 24-ма от РУ Дупница са наградени от началниците им с „писмена похвала“.

Ст.комисар Пламен Стоилов – ВПД директор на ОДМВР – Кюстендил, изпрати поздравление до полицаите от Кюстендилска област, в което се казва:

Уважаеми колеги,

в навечерието на Архангеловден – професионалния празник на българските полицаи, ви благодаря за усилията и отдадеността да работите в полза на обществото, за активното противодействие на престъпността и осигуряването на добър обществен ред.

Благодаря ви и за добрия ред, който гарантирахте в Кюстендилска област по време на изборите за 45 –то НС и 46 –то НС и не бяха накърнени избирателните права на нашите съграждани.

Благодаря ви за човешката съпричастност към нуждаещите се от помощ и подкрепа, които оказвате както на колеги и семействата им от ОДМВР, така и на колеги от страната и съграждани от областта.

Уважаеми колеги, бъдете здрави, бъдете силни и все така отдадени на службата в интерес на обществото!

Желая здраве и спокойствие и на вашите семейства и близки, благодаря им за разбирането, че полицаят работно време няма.

Честит Празник!

 


Честването на 8 ноевмри, като професионален празник на българските полицаи е  въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник - О.З. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца-патрон на полицията е потърсена  консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява: “Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”. С телеграма № 7932 от 24-ти септември 1924 година, министър Русев нарежда на столичния градоначалник и окръжните управители: “За патронен празник на цялата полиция в царството се определя Св. Архангел Михаил - 21-ви ноември / 8-ми ноември - нов стил/”
Така Архангеловден е честван тържествено като патронен празник на полицията от 1924 до 1943 г. С  решение на Министерския съвет, традицията 8-ми ноември да се чества като професионален празник на българската полиция е възстановена през 1998 г.,.