139 служители са наградени за постигнати съществени резултати при изпълнение на професионалните им задачи

139 са наградените служители от ОДМВР - Кюстендил, по случай професионалния Празник на българските полицаи. За съществен принос при изпълнение на професионалните им задачи, за проявена съобразителност, инициативност и постигнати резултати директорът награждава с отличието "Писмена похвала" 99 служители; за постигнати високи резултати при разследването на конкретни досъдебни производства и по предложение на административния ръководител на РП - Кюстендил, директорът награждава 17 служители, 39 служители са наградени от началника на РУ Дупница, също с отличието "Писмена похвала".

Ст. комисар Ванев поздрави колегите си с думите:

Уважаеми колеги, 

В навечерието на Архангеловден – професионалния Празник на българските полицаи, ви благодаря за енергията и волята ежедневно трудът ви да е насочен в полза на обществото, за активното противодействие на престъпността и осигуряването на добър обществен ред, за постигнатите резултати - ръстът на разкриваемост на регистрираните престъпления в сравнение със същия период на миналата година се е повишил с 16 пункта.

Благодаря ви за добрия ред, който гарантирахте в Кюстендилска област по време на изборите  за НС  и не бяха накърнени избирателните права на нашите съграждани.

Благодаря ви за човешката съпричастност към нуждаещите се от помощ и широката подкрепа, които оказахте по време на трудния както за държавата, така и за областта ни тежък пандемичен  период, благодаря за подкрепата, която оказвате както на колеги и семействата им от ОДМВР, така и на колеги от страната. 

Уважаеми колеги, бъдете здрави, бъдете силни и все така отдадени на службата в интерес на обществото! Желая здраве и спокойствие и на вашите семейства и близки, благодаря им за подкрепата и разбирането, че полицаят работно време няма.

Ще завърша поздравлението си с думите на видния общественик, учител, юрист, историик, изследовател кюстендилеца Владимир Караманов, който е гордост и за нацията: При днешния голем напредък на духовна и материална култура на народите, Полицията във всички благоустроени и напреднали държави, били то малки или големи, минава за един от най-важните институти в управлението на тия държави. Със задачите, които й се възлагат, тя допринася за благосъстоянието, благоденствието и напредъка на обществата и държавите . Затова, колкото по-културна, напреднала и богата е една държава, толкова добре и уредена е и нейната , и с толкова по-голямо доверие гледат на нея гражданите.
Желая и на държавата ни да успява и да е по-добър животът ни.

Честит Празник!


Административният ръководител на РП - Кюстендил, А Разсолкова също поздрави служителите по случай Празника и им пожела неуморна работа в полза на общестото и добро да е партньорството между институциите.