Още пет жилищни блока в град Кюстендил ще бъдат обновени по проект за енергийно обновяване финансиран от ОП "Региони в растеж". Общата стойност на ремонтните дейности е 2,5 млн. лв., която ще бъде достатъчна за 17 800 кв. м. уточниха от Община Кюстендил.

Договора е подписан на 29 Септември и е със срок на изпълнение 18 месеца. Сградите, които ще бъдат обновени се намират на: ул. “Гладстон” №2, ул. “Климент Охридски” №5, ул. “Александър Димитров” №41, ул. “Цар Освободител” № 328 и “Цар Освободител” № 326. Най-старият от тях е строен 1974 година,а останалите са между 1980- 1988 г.

"Сградите са избрани от комисия , която от 20 подадени заявления е отделила 10, които са с изрядни документи. Общо 7 блока отговарят на приоритетите на инвестиционата програма. На база постигнатата цена при обществените поръчки и изискването да бъдат 5 блока, т.е. съобразявали сме се разгънатата застроена площ." каза инж. Росица Плачкова заместник кмет по инвестиционната политика в Община Кюстендил.

Ремонтът ще удължи жизнения цикъл на сградите, както и ще намали разходите за енергия. Ще създаде по-добри условия за живот с топлинен комфорт на живущите в тях. Освен това фасадите на тези блокове, много от тях строени преди повече от 40 години ще получат нов облик. Според експерти ще се намалят и вредните емисии на парниковите газове в град Кюстендил заради намаленото потребление на твърдо гориво, което е част от идеята на проекта изцяло финансиран от Европейският Съюз.