Във връзка с неофициално разпространената новина за закриване на регионалният канал на кабелна телевизия "Кабел Сат Запад" от 01.01.2018 г. общинският съветнкик Игнян Атанасов настоява собствениците на медията да преразгледат решението си и вземат под вниманието мнението на своите абонати. Според него липсата на местна медия ще лиши кюстендилци и населението от Община Кюстендил от информация в различни аспекти на обществено-политическия живот в региона. Кметовете на с. Жабокрът, с. Гирчевци, с.Николичевци, с. Ябълково и още няколко селав вече са организирали подписка аз запазването на местния телевизионен канал. Гражданите на Кюстендил могад да изразят своето мнение и съпричасност в Читалище "Братство 1869", фоайето ан ТВ "Запад" и Етно ценътр "Рубин", а жителите на селата да се обърнат към кметовете и кметскитен наместници.