В резултат на засилен контрол и масови проверка на територията на РДГ-Кюстендил, горските инспектори са установили незаконна сеч в дърводобивен обект, землище община Невестино. В хода на проверката са установени нарушение за над 120 плътни куб. метра едра строителна дървесина. Дървеният материал от дървесен вид бук, цер, благун и черен бор  не е бил маркиран с контролна горска марка.

Съставени  са пет административни акта по Закона за горите на лице, упражняващо частна лесовъдска практика, за това, че не упражнен контрол и е допуснато да се извърши сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета.

По случая е сезирана Районна прокуратура.