В резултат на рутинна проверка на дърводобивен обект, землище с. Добри дол, община Трекляно, горските инспектори от РДГ-Кюстендил са установили сеч в частен имот, за който няма издадено позволително. Съвместно с органите на МВР са констатирали, че са отрязани 215 броя дървета от дървесен вид зимен дъб и цер, на чиито пънове липсва отпечатък от Контролна горска марка.

По време на проверката инспекторите се натъкнали на високопроходима тежкотоварна техника- булдозер, който прокарва път през имота, за който няма издадено позволително за сеч.

За установеното нарушение е съставен Констативен протокол. Към момента са спрени всички действия в имота, започнато е досъдебно производство, сезирана е Районна прокуратура Кюстендил.

Продължават засилените проверки от страна на горските инспектори за спазване горското законодателство на територията на РДГ- Кюстендил.