Акцията ще бъде проведена в три етапа. Първият етап - "С безопасно пътно превозно средство" ще се проведе от 15 до 24.11.23 г. и ще бъде насочен към водачите на превозни средства – велосипеди, превозни средства с животинска тяга, индивидуалните електрически превозни средства, селскостопанската техника.

Няма да допускаме движението им извън населените места през тъмната част на денонощието, съобщи Боюклийски.

Вторият етап  - "Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя" ще се проведе от 25.11. до 4.12.2023 г. и ще бъде насочен към пешеходците и най-вече към тяхното поведение за пресичане на определените места, както и даването на предимство от водачите на пешеходците.

Третият етап - "Безопасно шофиране" ще се проведе от 5 до 14.12.2023 г и ще бъде насочен към безопасно шофиране през зимата и най-вече към техническото състояние на моторните превозни средства и осветителната система, уточни началникът на сектор  "Пътна полиция".

От  15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или такива с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Важно е шофьорите да обърнат внимание на техническото състояние на автомобилите си, като  състояние на акумулатора, охладителната система, течността за чистачките и на самите чистачки.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ представи статистика за пътната обстановка на територията на Кюстендилска област по време на акцията през  миналата година.

За времето от 1.11.2022 г. до 30.11 2022 г. са възникнали 23 ПТП, тежките от тях са 11, убити са 2-ма души, а ранените са 16.

Представителят на РУО – Кюстендил, С. Тонева, сподели тяхната съпричастност към пътната безопасност, подчерта, че в училищните програми традиционно се обръща внимание и на пътната безопасност, като разглеждането на темата е съобразено с възрастта на учениците.