Ученици от 11-те и 12- те класове на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ - Кюстендил гостуваха в Ден на отворените врати в Окръжен съд – Кюстендил, организиран съвместно с Окръжна прокуратура – Кюстендил. Групата ученици бе водена от Станислав Андонов – учител по Основи на правото и Финанси. Всички младежи имат интерес да кандидатстват за специалност „Право“ във висшите учебни заведения. 

Учениците бяха приветствани с „Добре дошли“ пред Съдебната палата от председателя на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова, заместник – окръжния прокурор Марияна Сиракова и младши съдия Мария Танева. Те бяха публика в съдебна зала и наблюдаваха въззивни наказателни дела, с предмет измама и нанасяне на средна телесна повреда. Съдебният състав, който разглежда делата бе в състав: Съдия Пенка Братанова – председател и членове – съдия Мирослав Начев / зам.- председател на съда / и съдия Елисавета Деянчева. Прокурор Валери Пенков представлява Окръжна прокуратура.

Прокурор Сиракова разказа на децата за работата на прокуратурата, за изготвянето на обвинителните актове и споразумения, за това кой, кой е в съдебната зала и акцентира на делата за държане, с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на МПС. Специален акцент бе поставен на делата за измама, включително и чрез интернет пространството.

Младши съдия Мария Танева, която като командирован съдия в Районен съд – Кюстендил разглежда граждански дела, разказа на учениците за основните видове дела, като делби, спорове за родителски права, по Закона за защита от домашното насилие и много други гражданско- правни спорове.

 Служителят „Връзки с обществеността“, Владимир Владимиров акцентира на тревожната статистика за двукратен ръст на делата за държане, с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в Окръжен съд – Кюстендил през 2022 година, спрямо 2021 г., както и на факта, че все по – често подсъдими са младежи на възраст 18- 23 години. Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили подсъдимите по 15 от този тип дела.

Учениците от ПГИМ- Кюстендил имаха възможност да наблюдават как се привежда в съдебното заседание лице, което е с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, след което със съдействието на служителите на Съдебна охрана разгледаха арестантските помещения в сградата на Съдебната палата.

На гостите бе разяснено, че много професии и сфери на дейност намират място при работата на съда, като се ползват експерти в съответната област. 

Като подарък учениците получиха Конституцията на Република България и комплект с брошури по Образователната програма на ВСС, сред които: „Независимост на съдебната власт“; „Кой, кой е в съда“; „Често задавани въпроси“; „Участие на децата в наказателния процес“; „Защита в Дигиталния свят“ и др. Това гостуване в Ден на отворените врати, организиран съвместно от Окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кюстендил бе част и от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2022/ 2023 г.”.

Идеята е гражданите са бъдат по-добре информирани относно структурата на съдебната система, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури.