Ученици от 11-и клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил получиха сертификати за участие в Образователна програма на Административния съд.

Удостоверенията на учениците връчи председателят на АС Галина Стойчева, която изрази удовлетвореността си от проявения интерес.

"Образователната програма се провежда за трета поредна година и целта й е да формира по-висока правна култура сред учениците, както и да създаде отношение към институцията", каза Галина Стойчева.

В продължение на една учебна година, възпитаниците на 11-б клас с класен ръководител Лиляна Шипарова участваха в различни инициативи на съда, свързани с възстановяване на доверието и по-добрия диалог с гражданите. В Деня на Отворените врати учениците от 11-и клас участваха и в импровизиран съдебен процес, както и присъстваха на лекция, свързана с новите промени в ГПК.