Деветокласници от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" в Кюстендил се включиха в симулиран съдебен процс по наказателно от общ характер дело. Инициативата бе в рамките на превърналата се вече в традиция, Дни на отворените врати, организирани от Районната прокуратура и Районния съд. " Предварително проведохме срещи с учениците. Определихме каква да бъде тяхната роля по време на съдебния процес. Най-общо ги запознахме с нашата работа, не изключено след няколко години, да ги видим като съдии и прокурори в съдебните зали в Кюстендил. Към подобни прояви определено има интерес", каза прокурорът от Районната прокуратура в Кюстендил Галина Димитрова.

Казусът, който представиха учениците бе свиване между приятели, като причина за разправата става кафе-автомат в училището, който не предоставил топла напитка - горещ шоколад. Последвали шутове по машината , а ученикът, чиито родители, я стопанисвали, счупил ръката на виновника. В съдебната зала бе предявен и граждански иск в размер на 2 000 лева. " Трябва да се повиши доверието на обществото в нашата работа, а според мен това ще стане като започнем разяснителни инициативи сред подрастващите.  След подобни симулирани съдебни процеси от страна на учуниците следват много въпроси. Нямам обаче обратната информация дали някои от тях са избрали професията на съдия или прокурор", сподели административният ръководител на РС - Кюстендил Мая Миленкова.

Съдебният процес, който представиха учениците, бе по действителен случай, обясниха от Районната прокуратура. Административният ръководител на съда Мая Миленкова се ангажира подобни симулирани процеси да се правят периодично.

Ден на отворени врати в Кюстендилски Районен Съд