Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, по отношение на обвиняем в държане на канабис и за закани против живота и здравето на полицейски служители. Съдът, под председателството на съдия Мая Миленкова, приведе в изпълнение и наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, предвид факта, че подсъдимият е извършил настоящето деяние в изпитателния срок на наказание, наложено му от Окръжен съд– Кюстендил през юли 2022 година, за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

29 - годишният Е. Л. се призна за виновен в това, че на 28.08.2022 г., в сградата на ОД МВР - Кюстендил, в преден десен джоб на долнище анцуг, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал канабис, с тегло 0, 36 грама, на стойност 2, 16 лв. Подсъдимият се призна за виновен и в това, че на 28.08.2022 г., на площадка пред апартамент в гр. Кюстендил е отправил закани спрямо живота и здравето на двама служители на МВР, по повод изпълнение на службата им.

Съдът констатира, че деянието, за което е одобрено постигнатото между страните споразумение е извършено в изпитателния срок по наказателно дело от 2022 г. на Окръжен съд – Кюстендил, с което на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, изпълнението на което е било отложено за срок от 3 години. Е. Л. е признат за виновен за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. РС – Кюстендил определи: привежда в изпълнение към така наложеното наказание по настоящето дело / 3 месеца „лишаване от свобода“ / и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.