Окръжен съд – Кюстендил проведе видеоконферентна връзка с ученици от ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в Кюстендил на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“, като част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2019/ 2020 г.”. Срещата се проведе във виртуалната „Стая на психолога“ на училището, като част от дистанционното обучение на учениците в период на извънредно положение в страната.

Административният ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова откри виртуалната среща с учениците, психолога на ПМГ Лилия Механджийска и заместник- директора по Приобщаващо образование Михаела Владимирова.

„Образователната програма на съдебната власт има за цел да увеличи правната култура сред учащите младежи, да провокира и насочи вниманието им към осъзнаване значението на законността и справедливостта. Затова и Окръжен съд – Кюстендил насочва усилията си към повишаване на Вашата информираност за структурата и функциите на съдебната власт в България. Същевременно, независимо от условията на извънредно положение, ние успяваме да се организираме и да работим използвайки новите технологии, свидетелство за което е и нашата среща. Младши съдия Калин Василев ще говори по темата „Домашно насилие“, като искам в анонс да Ви кажа, че делата за защита от домашното насилие са сред тези, които се гледат от съда без отлагане, в периода на извънредно положение“, каза пред учениците от ПМГ съдия Пенка Братанова.

Младши съдия Калин Василев даде практически насоки кои органи осигуряват защита и съдействие при случаи на домашно насилие. По време на видеоконферентната връзка, учениците разбраха какво означава „насилие“ по смисъла на закона и как се задейства съдебната процедура, за да се постигне защита на жертвата и да се накаже насилника. Съдия Василев обясни какви мерки за защита и за преустановяване на насилието постановява съда. Молбата за защита от домашно насилие трябва да постъпи в съда в едномесечен срок от самото действие на насилие, а при данни за опасност за здравето на жертвата, съдът издава Заповед за незабавна защита, в рамките на 24 часа. Важно е да се знае, че не се дължи такса за разглеждане на делата по Закона за защита от домашно насилие.

снимка: Окръжен съд Кюстендил

Съдът, в лицето на съдия Пенка Братанова и младши съдия Калин Василев прикани учениците и техните учители, при случай на домашно насилие да действат бързо и да потърсят съдействие от компетентните органи, защото Законът доказа във времето, че действа и осигурява защита на жертвите.

В края на дистанционното обучение стана дума и за интересите на учениците към професията „съдия“, изобщо към специалността „право“. Много от участниците във връзката са членове на Читателския клуб към ПМГ и имаха въпроси към съдия Калин Василев и като автор на поезия и проза. Той има две издадени книги до момента и е носител на много награди от различни литературни конкурси. Той препоръча на учениците да пишат, да участват в конкурси и да прочетат любимата му книга „100 години самота“, на Габриел Гарсия Маркес.

Председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова препоръча на учениците да имат в библиотеката си „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков.