На 11 ноември 2021 г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ се проведе „Празник на науката и творчеството“. Три отбора от ученици на IX а клас и техните учители представиха продуктите и знанията, които са придобили, работейки и използвайки ресурси, които пилотно се прилагат по проект „Умения за иновации“ на Intel и Център за творческо обучение. Фокусът е върху трансформиране на начина, по който технологията се използва в образованието. Целта е учители и ученици да разгърнат пълния си потенциал, като се насърчава аналитичното мислене и по този начин се изграждат уменията за технологично вдъхновено бъдеще. Първият отбор с капитан Божидар Петров представи изготвени проекти и анализи по темата „Математика на пандемиите“. Вторият отбор с капитан Ивелина Коцева представи изключително интересно темата „Замърсяване на водите“. Третият отбор с капитан Ивайла Павлова чрез темата „Орбитална симулация“ ни пренесе в космическото пространство.

Целта на училището е да прилага разнообразни форми за утвърждаване на устойчив модел за активни общности, привличане на младите хора за работа в различните пространства на училището, засилване на интереса им към ученето и четенето, повишаване на грамотността, развиване на въображението им, промяна в начина им на мислене, осмисляне на свободното им време и др. Успешното формиране на активна гражданска култура е гаранция за формирането на устойчиво местно развитие.

Това е първото събитие от поредица дейности, които се реализират с помощта на Община Кюстендил по приоритетна област: „Изграждане на капацитет за промяна в Община Кюстендил“.