Празничните инициативи по случай Деня на българската просвета и култура и абитуриентските тържества, които ще се проведат в Кюстендилска област ще бъдат охранявани от служители на ОДМВР. Създадена е организация за гарантиране на обществения ред и безопасността на движението.

 

В Кюстендил абитуриентски тържества ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 май. Дупнишките абитуриенти ще празнуват на 24 май. Групите на празнуващите ще бъдат съпровождани по маршрута им на придвижване до мястото на празнуване от служители на МВР. Стриктно ще се следи за спазване на правилата за движение и безопасността на абитуриентите и гражданите. Предприетите мерки са съгласувани с РУО, училищните ръководства, органите на местното самоуправление и местната администрация.

Служители на РУМВР и ПБЗН извършиха проверки на ресторантите и заведенията , където се организират тържествата. При проверките бе обърнато внимание за спазване на пропускателния режим в заведенията, за недопускане на лица с огнестрелно оръжие, агресивно поведение и нетрезво състояние, които биха предизвикали нарушения на обществения ред. Предприети са мерки за недопускане на нерегламентирано използване на пиротехнически средства на обществени места. Мерките по безопасност и недопускане на инциденти и навременното взаимодействие с полицейските структури са обсъдени на срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за охраната на учебните заведения.

 

http://kustendil.info/galeriya/image?view=image&format=raw&type=img&id=1490