В периода от 6 до 9 септември 2021 г. старши началният учител Веселка Сотирова и директорът на Начално училище „Св. Климент Охридски” град Кюстендил г-жа Евелина Димитрова, взеха участие в мобилност по проект „WELLBEING AND INCLUSION PROMOTION CONTINUUM - HEALTHY SCHOOL LIFE IN A HEALTHY EUROPE“, Договор № 2020-1-DE03-KA229-077564_5 по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“, Училищно образование в гр. Дюселдорф, Германия.

На срещата присъстваха учители и директори на училищата партньори от Ирландия, Франция, Словакия и Германия. Предвид пандемичната обстановка, обхванала целия свят и ограниченията, свързани с пътуване в чужбина, дейностите по проекта се наложи да претърпят известни промени. На тази работна среща се преразгледа и уточни нов график на дейностите.

Домакините от „Adam-Riese-Schule Meerbusch“, Meerbusch, Germany споделиха добри педагогически и иновативни практики. Участниците в мобилността имаха прекрасната възможност да наблюдават как протича учебният процес в училището домакин, като присъстваха като гости на уроци в немското училище.

Всички партньори споделиха своя опит и извършените дейности по проекта до момента в собствените им училища – представяне на училището, града и държавата на партньорите по проекта, как протича час по физическо възпитание във всяко едно училище, участието на учениците от училищата в предизвикателството „Jerusalema Dance Challenge“.

Партньорите се разделиха топли приятелски чувства и с нетърпение да се срещнат отново през пролетта на 2022 година във Франция.