На 01.09.2021 г. Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия, срещу бълхи и кърлежи, на територията на град Кюстендил. Обработката ще бъде извършена след 21:30 часа от фирма „ДДД-Кюстендил“ ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.

При неблагоприятни метеорологични условия, планираното пръскане може да бъде изместено за друг благоприятен ден.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и други ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

Площите ще бъдат третирани с препарат Бандит 10ЕВ, карантинният срок е 24 часа.

Обработваните тревни площи ще бъдат както следва:

I. ГРАДСКА ЧАСТ

 1. Тревна площ кв. „Запад“
 2. Тревна площ „Гаров площад“
 3. Тревна площ при Драматичен театър „Крум Кюлявков“
 4. Тревна площ при централна градска част, сградата на Община Кюстендил и магазин „Билла“
 5. Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
 6. Тревни площи при Курортна поликлиника, Художествената галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
 7. Тревни площи при Чифте баня, Дервиш баня и почивна станция на ЛПВЦ-БДЖ.
 8. Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
 9. Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
 10. Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
 11. Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“ - кв.“Изток“
 12. Тревни площи около Животинския пазар

II. КВАРТАЛ ИЗТОК

КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и улични пространства

III. Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи