На 12.07.2021 г. Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия.

Тревните площи в парк „Хисарлъка“ и детските площадки в града ще бъдат обработени срещу кърлежи през деня, а след 21:30 часа ще бъде извършена нощна обработка на града срещу комари. Обработката ще бъде извършена от ДДД-Кюстендил ЕООД, в качеството си на изпълнител на услугата.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и други ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

Площите ще бъдат третирани с препарат Бандит 10ЕВ и Цитрол 10/4 УЛВ, карантинният срок е 24 часа.

Обработваните тревни площи ще бъдат както следва:

I. ГРАДСКА ЧАСТ

 • Тревна площ кв. „Запад“
 • Тревна площ „Гаров площад“
 • Тревна площ при Драматичен театър „Крум Кюлявков“
 • Тревна площ при централна градска част, сградата на Община Кюстендил и магазин „Билла“
 • Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
 • Тревни площи при Курортна поликлиника, Художествената галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
 • Тревни площи при Чифте баня, Дервиш баня и почивна станция на ЛПВЦ-БДЖ.
 • Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
 • Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
 • Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
 • Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“ - кв.“Изток“
 • Тревни площи около Животинския пазар

II. КВАРТАЛ ИЗТОК

КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и улични пространства

III. Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи