На 27.04.2022г. Община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи.
Обработката ще бъде извършена след 21:00 часа от ДДД-Кюстендил ЕООД, в качеството си на изпълнител на услугата.
Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения.


Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 КС, карантинният срок е 24 часа.
Тревни площи:
I. ГРАДСКА ЧАСТ
1. Тревна площ кв. „Запад“
2. Тревна площ „Гаров площад“ и рест. „Езерата“
3. Тревна площ при театъра
4. Тревна площ при централна градска част, Общината и магазин „Европа“
5. Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
6. Тревни площи при Курортна поликлиника, Галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
7. Тревни площи при централната баня, ЛПВЦ
8. Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
9. Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
10. Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
11. Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“, кв.“Изток“
12. Тревни площи около Животински пазар
II. КВАРТАЛ ИЗТОК
КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и уличните пространства
III. Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи