На 08.06.2021 г. във връзка с повишената популация на кърлежите, Община Кюстендил ще извърши дезакаризационни мероприятия.

Обработката ще се състои през деня на тревните площи в парк „Хисарлъка“ и детските площадки в града, а след 21:00 часа на останалата част зелени площи и ще бъде извършена от фирма „ДДД-Кюстендил“ ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.

При неблагоприятни метеорологични условия, планираното пръскане може да бъде изместено за друг благоприятен ден.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и други ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

Площите ще бъдат третирани с препарат Бандит 10ЕВ, карантинният срок е 24 часа.

Обработваните тревни площи ще бъдат както следва:

I. ГРАДСКА ЧАСТ

 • 1. Тревна площ кв. „Запад“
 • 2. Тревна площ „Гаров площад“
 • 3. Тревна площ при Драматичен театър „Крум Кюлявков“
 • 4. Тревна площ при централна градска част, сградата на Община Кюстендил и магазин „Билла“
 • 5. Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“
 • 6. Тревни площи при Курортна поликлиника, Художествената галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“
 • 7. Тревни площи при Чифте баня, Дервиш баня и почивна станция на ЛПВЦ-БДЖ.
 • 8. Тревни площи при лятно кино, Ловен дом
 • 9. Тревни площи при ул. „Георги Тертер“
 • 10. Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“
 • 11. Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“ - кв.“Изток“
 • 12. Тревни площи около Животинския пазар

II. КВАРТАЛ ИЗТОК

 • КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и улични пространства

III. Парк „ХИСАРЛЪКА

тревни площи