На 11.09.2023г. след 20:30 ч. община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще бъде извършена от фирма “ДДД-1” ООД.

От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях.

Обработката ще се осъществи, с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. 

Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинният срок е 24 часа.