Общо 5000 дка горски култури планира да залеси Югозападното държавно предприятие до края на годината в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка.

От тях над 2300 дка ще бъдат засадени през пролетта. Кампанията вече стартира в най-южните поделения на предприятието, където към момента са извършени залесявания върху опожарени терени на площ от 360 дка, както и попълване на 1, 2 и 3-годишни горски култури върху 643 дка.

снимка: ЮЗДП

И през 2021 г. приоритет са дейностите, насочени към възстановяване на горски територии, пострадали от пожари, болести и вредители, както и невъзобновени по естествен начин през последните три години. По-големи залесявания се предвиждат в териториалните поделения в Кресна - 1663 дка и Симитли – 450 дка, където продължава работата за преодоляване на щетите от пожара преди четири години, както и в Кюстендил – 250 дка, Гоце Делчев – 206 дка, Брезник, Осогово, Гърмен.

Общо 1 442 000 семенищни и контейнерни фиданки и 13 710 тополови фиданки са осигурени за пролетното залесяване и за попълване на новосъздадените горски култури на площ от 1871 декара. Предимство се дава на местните широколистни видове - дъб, бук, явор, липа, горскоплодни, иглолистни - черен и бял бор, смърч и бяла акация.

5,6 милиона лева са предвидени в инвестиционната програма на ЮЗДП за тези основни дейности в горите.