75 едроразмерни фиданки засадиха служители на „Държавно горско стопанство Кюстендил” по повод 75 години от създаването на ООН, съобщи директорът на териториалното поделение на ЮЗДП инж. Тони Колев. Дърветата са от вида обикновен явор, високи са между 1 и 2 метра и са отгледани в разсадника на стопанството в с. Долно Уйно.

снимка: ЮЗДП

В залесяването в землището на с. Драговищица участваха 13 горски служители, които предния ден подготвиха терена.